W Radwanowicach pod Krakowem, w parku przy Schronisku dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta, odbyła się uroczystość poświęcenia Kresowej Drogi Krzyżowej. Będzie ona miejscem modlitwy za zmarłych, poległych i pomordowanych Mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

 

Inicjatorem wyjątkowego uczczenia pamięci kresowych bohaterów oraz miejsc męczeństwa Polaków na Kresach był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Każda ze stacji Kresowej Drogi Krzyżowej upamiętnia wyjątkowe postacie i wydarzenia, które odcisnęły swe piętno na losach Polskich Kresów. Fundatorem stacji XIII poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej i operacji „Ostra Brama” Wilno 1944, jest prezes ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski.

 

Droga Krzyżowa jest położona na wzniesieniu, w najwyższym punkcie Radwanowic. Po powitaniu w kościele św. Stanisława uczestnicy uroczystości, w tym przedstawiciele środowisk kresowych, europoseł Waldemar Tomaszewski z Wilna, rodzina gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przedstawiciele Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, samorządowcy, poczty sztandarowe, wszyscy przybyli goście w tym prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, który ufundował stację X: Ofiarom Zbrodni w Ponarach 1941-1944, przeszli w procesji do parku, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej i modlitwy za zmarłych Kresowian.

 

Przy stacjach umieszczono tabliczki wspominające tych, którzy proszą o modlitwę i pamięć:

brama na kalwarię – Polacy ekspatriowani z Kresów Wschodnich,
stacja I – obrońcy Lwowa, Przemyśla i Zadwórza 1918-1920,
stacja II – gen. Tadeusz Rozwadowski i bohaterowie wojny z bolszewikami 1919-1920,
stacja III – katolicy represjonowani przez Sowietów na Ukrainie i Białorusi 1919-1939,
stacja IV – marszałek Józef Piłsudski i wyzwoliciele Wileńszczyzny 1919-1920,
stacja V – ojcowie niepodległości – Roman Dmowski i Ignacy Paderewski,
stacja VI – obrońcy Grodna, Lwowa i wschodnich rubieży 1939,
stacja VII – ofiary zbrodni sowieckich – Katyń, Charków, Miednoje i Bykownia 1940,
stacja VIII – obywatele polscy deportowani na Syberię i do Kazachstanu 1940-1941,
stacja IX – profesorowie i nauczyciele pomordowani we Lwowie, Stanisławowie i Krzemieńcu 1941,
stacja X – ofiary zbrodni w Ponarach 1941-1944, stacja XI – kresowi męczennicy – księża i siostry zakonne 1939-1945,
stacja XII – ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, Polesiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej 1939-1947,
stacja XIII – żołnierze Armii Krajowej – operacja „Ostra Brama” w Wilnie 1944,
stacja XIV – samoobrona kresowa oraz obrońcy wiosek z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych,
figura św. Józefa – abp Józef Teodorowicz i Ormianie polscy,
figura św. Franciszka z Asyżu – mieszkańcy parafii w Komarnie k. Lwowa,
brama wjazdowa – kresowianie ekspatriowani w latach 1935-1959.

 

Comments are closed.