Wreszcie! Po kilku latach sporów i rzucania kłód pod nogi Pomnik „Rzeź Wołyńska”, długa prof. Andrzeja Pityńskiego, został przewieziony z odlewni w Gliwicach do Domostawy, Gmina Jarocin na Podkarpaciu.

Wielki szacunek dla pana wójta Zbigniew Walczak i całego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają Ofiary Ludobójstwa!

Źródło: isakowicz.pl

  1. Wreszcie!!!
    Gratulacje dla odważnych samorządowców, którzy PRAWDĘ stawiają na pierwszym miejscu.

Comments are closed.