Muzeum Historii Polski rozpoczęło swoją działalność w siedzibie na warszawskiej Cytadeli. – Ono jest w miejscu niezwykle ważnym i niezwykle symbolicznym z punktu widzenia historii: na Cytadeli Warszawskiej. Symbolu próby i autentycznego zniewolenia Polaków przez 80 lat. Symbolu zniszczenia ruchu narodowowyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli najwyżsi rangą reprezentanci władz państwowych z prezydentem RP, premierem M. Morawieckim, wicepremierem J. Kaczyńskim, ministrami, parlamentarzystami.

Nie mam wątpliwości, że ten obiekt będzie kształtował przyszłą Rzeczpospolitą. Wierzę w to, że coraz mocniejszą, coraz silniejszą swoimi obywatelami, ich postawą, ich wiedzą, ich umiejętnością patrzenia w przyszłość, także przez pryzmat dobrze udokumentowanej przeszłości – stwierdził prezydent.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Muzeum będzie służyło wszystkim pokoleniom i wszystkim mieszkańcom Polski i każdy mieszkaniec z każdej miejscowości jest do niego zaproszony. – Budowa tego wspaniałego gmachu świadczy o tym, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Do odbudowania właściwej roli Rzeczypospolitej na mapie Europy i na mapie świata – powiedział prezes Rady Ministrów.

Z kolei jak zaznaczył prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Muzeum Historii Polski jest największą i najważniejszą inwestycją państwa polskiego w dziedzinie kultury.

O najważniejszych zadaniach MHP mówił jego dyrektor Robert Kostro. Jak podkreślił, jednym z podstawowych obowiązków placówki jest pielęgnowanie pamięci i wspólnoty z poprzednimi pokoleniami: tymi, którzy tworzyli Polskę, budowali ją, walczyli o jej niepodległość i wolność. – Chcielibyśmy, żeby to miejsce było przedmiotem naszej dumy, opowieści o naszych wspaniałych osiągnięciach, ale również miejscem dialogu, a czasami sporu. Zależy nam na dialogu wewnątrzpolskim, ale także na skale międzynarodową.

Robert Kostro nawiązał też do tytułu wystawy inauguracyjnej: „Wielkie i małe historie”. – Historia, którą opowiemy, dotyczy zarówno wielkich wydarzeń historycznych i ikonicznych obiektów historycznych – jak skrzydła husarii – i pomnikowe dokumenty – jak Unia Lubelska czy Konfederacja Warszawska – ale interesuje nas również historia „mała”, historia losów ludzkich – zaznaczył.

Muzeum Historii Polski powołano 2 maja 2006 r. Przez lata borykało się z brakiem stałej siedziby. Decyzja o lokalizacji placówki w kompleksie Cytadeli Warszawskiej zapadła w 2015 r., a w 2016 r. powstał projekt gmachu. W lipcu 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane, które trwały do sierpnia 2023 r. Gmach liczy sześć poziomów i ponad 44 tys. m kw. powierzchni. Jest największą placówką muzealną w Polsce.

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Źródło: Sejm RP (sejm.gov.pl)

Comments are closed.