5 polskich placówek uzyskało status gimnazjum. Są to: Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia w Zujunach (rejon wileński), Szkoła Średnia w Miednikach (rejon wileński), Szkoła Średnia w Połukniu (rejon trocki).

Redakcja portalu L24 dotarła do informacji, z których wynika, że dzisiaj (15 grudnia) komisja powołana w Ministerstwie Oświaty i Nauki opowiedziała się za przyznaniem tym placówkom statusu gimnazjum.

Rozporządzenie o przyznaniu szkołom statusu gimnazjum ma jeszcze podpisać litewska minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė.

Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie będzie odtąd realizować program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym. W rozmowie z L24 Danuta Narbut, Prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich, oświadczyła, że bardzo się cieszy z wygranej legendarnej „Piątki”, ale ubolewa z powodu wygonienia uczniów polskich z budynku szkoły na Antokolu. Wierzy jednak, że polska społeczność nie ustanie w walce o możliwość powrotu i kontynuowania nauki na Antokolu.

„Cieszę się, ale jest to radość przez łzy. Szkoda Antokola. Pozbawienie Polaków budynku szkoły na Antokolu jest niesprawiedliwe, dlatego walka o budynek na Antokolu będzie kontynuowana. To były 3 lata walki o status gimnazjum. Ten czas pokazuje, że rzeczy nawet najtrudniejsze są możliwe” – skomentowała.

Reforma, zakładająca likwidację na Litwie szkół średnich i przekształcenie ich w gimnazjum bądź zdegradowanie do poziomu szkoły podstawowej, miała być zakończona do 2015 roku. To szczególnie źle wróżyło szkołom mniejszości narodowych, których jeszcze wiele w związku ze zwłoką władz nie uzyskało akredytacji. Jednak po wiecach, pikietach, strajkach polskich szkół i społeczności polskiej, zgodnej w kwestii postulatów oświatowych i dobrze zorganizowanej, w drodze zmiany ustawy w Sejmie udało się wywalczyć przedłużenie terminu uzyskania akredytacji do września 2017 roku.

Po przedłużeniu terminu status gimnazjum uzyskały nie tylko szkoły dzisiaj akredytowane (Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia w Zujunach, Szkoła Średnia w Miednikach, Szkoła Średnia w Połukniu), ale też: szkoła im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki), szkoła im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (rejon solecznicki), szkoła im. św. Jana Bosko w Jałówce (rejon wileński).

Po reformie na Litwie pozostało 360 gimnazjów. 36 z nich to gimnazja nauczające po polsku. Jeszcze przed dziesięciu laty tylko 13 polskich szkół średnich zgodnie z ówczesnym prawem mogło otrzymać miano gimnazjum. Jednak dzięki uporowi, jedności i determinacji społeczności polskiej na Litwie, przy aktywnym wparciu Macierzy, dzisiaj jest ich prawie trzykrotnie więcej. Na nic zdały się próby podziału polskiego środowiska i rzucanie kłody pod nogi dla polskiej oświaty przez nieprzechylne jej władze.

Zwycięska, chociaż bardzo trudna, batalia o polskie szkoły na pewno doda siły i ducha wciąż nieustającej walce o polską szkołę na Antokolu.

Źródło: L24.lt

Comments are closed.