ostra brama

16 plansz przybliżających najważniejsze miejsca w Wilnie i postacie związane z życiem religijnym można obejrzeć na wystawie „Wilno – miasto Miłosierdzia”, którą w środę 3 sierpnia br. w Senacie otworzył marszałek izby Stanisław Karczewski.

Marszałek Stanisław Karczewski otworzył w Senacie 3 sierpnia 2016 r. wystawę „Wilno – miasto Miłosierdzia”. Jak podkreślił, dzięki niej wszyscy możemy raz jeszcze poczuć atmosferę wielkiego święta, jakim były Światowe Dni Młodzieży i wizyta w Polsce papieża Franciszka. Był to piękny czas radości i entuzjazmu, a jednocześnie zadumy i refleksji. Z jednej strony, mogliśmy się cieszyć, a z drugiej towarzyszyła tym dniom dojrzała, głęboka zaduma nad naszą przyszłością. Marszałek Senatu podziękował za zorganizowanie wystawy w Senacie w Roku Miłosierdzia. Jak dodał, w Wilnie można się zakochać. Dzięki przypomnieniu, że to właśnie w tym mieście narodził się kult Bożego Miłosierdzia, nabiera ono szczególnej wartości duchowej.

„W tym mieście wszystko się zaczęło” – podkreśliła wicemarszałek Maria Koc. Przypomniała, że to właśnie w Wilnie w latach 1933–36 XX w. mieszkała w Klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna. W Wilnie doznała najbardziej znaczących objawień Pana Jezusa, spotkała swojego przewodnika duchowego i spowiednika bł. ks. Michała Sopoćkę, dzięki któremu zaczęła je spisywać w „Dzienniczku”. To także w Wilnie dzięki jej wskazówkom powstał obraz Jezusa Miłosiernego i rozpoczął się kult Miłosierdzia Bożego, a jego ślady są tu widoczne na każdym kroku.

O odpowiedzialności za krzewienie kultu Bożego Miłosierdzia, która spoczywa na mieszkańcach Wilna, mówiła Maria Rekść, mer Rejonu Wileńskiego. Wyraziła także zadowolenie ze swojej obecności w Senacie podczas uroczystości otwarcia wystawy, która przypomina ważne postacie, dla których głoszenie prawdy o Bożym Miłosierdziu stanowiło największą wartość.

Prezentowana w Senacie ekspozycja przybliża najważniejsze miejsca w Wilnie i jego okolicach związane z Miłosierdziem Bożym. Przez pryzmat dokonań w dziele głoszenia najważniejszego przymiotu Boga – Miłosierdzia Bożego – przypomina najważniejsze postaci związane z tym kultem: św. Faustynę, bł. Michała Sopoćkę i św. Jana Pawła II. Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, składa się z 16 plansz, które ukazują Wilno jako miejsce, gdzie kształtowała się wizja zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Znalazły się na nich m.in. zdjęcia najważniejszych w Wilnie świątyń – sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kościołów pw. Ducha Świętego i św. Michała, Ostrej Bramy. Fotografie wzbogacają cytaty z „Dzienniczka“ św. Faustyny, pism bł. ks. Michała Sopoćki i św. Jana Pawła II. Wystawowe plansze ukazują także rozpowszechanianie sie kultu Miłosierdzia Bożego, m.in. powstanie nowego zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego czy sanktuarium Bozego Miłosierdzia w Karkopwie-Łagiewnikch.

Pomysłodawcą wystawy był ks. Mariusz Arkadiusz Marszałek. Projekt zrealizowano we współpracy z Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole, filią Muzeum Entograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie. Autorem zdjęć jest artysta fotografik Marian Dźwinel.

źródło: senat.gov.pl/opracowanie własne

fot: Katarzyna Czerwińska

  1. Wilno jest miastem wybranym jako to, z którego wyszła w świat nauka o Bożym Miłosierdziu.
    Dlatego przykre jest to, że litewskie władze, zarówno państwowe jak i niestety kościelne, dyskryminują polskich wiernych nawet w roku miłosierdzia. Podczas majowego Kongresu Miłosierdzia w Wilnie żadna modlitwa, nawet mały fragment koronki, nie był odmówiony w języku polskim, języku w jakim miały objawienia św. Faustyny.
    To przykre i skandaliczne, ale taka jest zaściankowa i antypolska Lietuva.

  2. To dzięki Polakom na Wileńszczyźnie ciągle jest wysoki odsetek ludzi uznających się za katolików

Comments are closed.