Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” zaprosił w sobotę rzeszę swoich miłośników na widowisko muzyczne „Tylko miłość”. Koncert został zaprezentowany na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie i był poświęcony 700-leciu stolicy Litwy.

Zespół przygotował prawdziwą ucztę dla ducha. Widowisko muzyczne „tylko miłość” to dwujęzyczny spektakl muzyczny którego akcja rozgrywa się w ciągu czterech pór roku. Widowisko, którego motywem przewodnim, jak sama nazwa sugeruje, jest miłość, ma pokazać nie tylko historię poznania się i wzajemnego zauroczenia dwóch par, Anny i Jana oraz Klementyny i Jarosława, ale też poprzez tańce, pieśni ludowe i autorskie w różnych językach – przekazać miłość do ziemi ojczystej, do Wilna, które tak wiele znaczy w historii tego regionu, gdzie zderzają się ze sobą kultury i tradycje polskie, litewskie, białoruskie, ukraińskie czy żydowskie. Na widzów czekała: wartka akcja, ciekawe opracowania pieśni ludowych, tańce w wykonaniu czterech grup tanecznych, oryginalne aranżacje pieśni autorskich, łączenie motywów ludowych z utworami muzyki klasycznej (S.Moniuszko, F.Chopin) czy też rozrywkowej (utwory z lat 30. XX w.). Widowisko opowiada o miłości, jej uniwersalny język jest zrozumiały dla ludzi różnych kultur, narodowości – wszak Wilno od zawsze słynęło z wielokulturowości i otwartości.

 

Wśród zaproszonych gości był prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, konsul RP Irmina Szmalec, wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Mikołaj Falkowski przywitał wszystkich zebranych i podziękował za zaproszenie fundacji do współpracy przy wydarzeniu. Jak podkreślił dzięki temu po raz pierwszy na Wileńszczyznę przyjechał kompozytor, dyrygent i aranżer muzyczny Hubert Kowalski wraz z orkiestrą „Młodzi – Polscy”, którzy sięgają po utwory artystów tworzących na Kresach Wschodnich albo nawiązujących w swojej twórczości do tych terenów.

Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla tego w jaki sposób kultywujecie Państwo swoją kulturę, ludowość, muzykę odziedziczoną z dziada pradziada. My w Polsce nie mamy tak aktywnej, aż tak bardzo zżytej z naszymi rodzinami tej tkanki muzycznej, do której się sięga. My jesteśmy trochę dalej od tej muzyki ludowej, nie potrafimy tego tak mocno i dogłębnie jak Wy przeżywać i prezentować w wielopokoleniowej obsadzie, która zaraz tutaj na scenie wystąpi i to jest naprawdę zjawiskowe, coś, co przyjechaliśmy z Polski podziwiać i współuczestnictwo w tym jest dla nas honorem i zaszczytem” – mówił. Na zakończenie wyraził zadowolenie, że te wydarzenie wpisuje się w obchody 700-lecia Wilna: „To jest ważne miasto w naszej historii, ważne miasto dla Polaków na Wileńszczyźnie, ale także dla Polaków w Polsce i jest to po prostu nasze miasto” – dodał.

Prezes ZPL i AWPL-ZChR, poseł do PE Waldemar Tomaszewski podziękował zespołowi „Ojcowizna”, kierownictwu zespołu na czele z Wioletą Leonowicz, nie tylko za kunszt artystyczny, ale także za aktywną działalność na rzecz całej społeczności Polaków na Litwie: „Mamy wielką przyjemność i zaszczyt powiedzieć kilka słów o tym pięknym koncercie i podziękować zespołowi Ojcowizna, który jest jednym ze spadkobierców zespołu Wileńszczyzna. Chcemy podziękować nie tylko za te przepiękne występy, ale również za to, że jednoczycie tę naszą wielopokoleniową wspólnotę Wileńszczyzny, aktywnie działacie w Związku Polaków na Litwie – mamy dwa koła „Ojcowizny” w rejonie wileńskim i mieście Wilnie. Wiem, że wielu zespolaków aktywnie działa w wielu polskich organizacjach w myśl zasady >W jedności stanowimy siłę< i w ZPL i AWPL-ZChR, jak też w Macierzy Szkolnej. Jest to dobry przykład budowania naszej wspólnotowości opartej na haśle, że Jednością jesteśmy silni” – mówił.

Waldemar Tomaszewski podkreślił także jak ważną rolę w obecnych czasach odgrywa kultura i jej kultywowanie: „W nowych czasach, gdy jednoczy się Europa, gdy zanikają granice o sile narodu będzie stanowiła jego kultura. W tej właśnie materii, w dziedzinie kultury polska społeczność na Wileńszczyźnie ma w zasadzie największy dorobek i to jest absolutny sukces: ponad 100 zespołów bardzo dobrych, renomowanych, jakich, jak powiedział pan Falkowski, nawet w Macierzy nie ma, tak więc można się uczyć od naszej młodzieży, osób starszych i w średnim wieku. Kultywowanie naszej polskiej kultury jest wspaniałe, a Wilno jest szczególnym miejscem do tego. Oczywiście Wileńszczyzna i Litwa jest wielokulturowa i wielonarodowościowa, ale historycznie polska kultura i polski język tutaj dominował. Polska społeczność na pewno przyłoży maksimum wysiłku, aby to zachować dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków„.

„Ojcowizna” dała w sobotę aż dwa występy. Gościem specjalnym koncertu była Orkiestra „Młodzi – Polscy” pod batutą Huberta Kowalskiego.

Premiera widowiska „Tylko miłość” odbyła się rok temu na scenie Centrum Kultury w Nowej Wilejce z okazji 5-lecia działalności artystycznej zespołu.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” został założony wiosną 2017 roku. Zespół składa się z chóru, grup tanecznych i orkiestry. Kierownikiem artystycznym zespołu i dyrygentem jest Wioletta Leonowicz. Grupą taneczną kieruje Teresa Andruszkiewicz, kapelmistrz – Krzysztof Stankiewicz.

Zespół występuje na Wileńszczyźnie i w Polsce. W kwietniu 2019 roku zaprezentował m.in. widowisko muzyczne „Stary album mówi wiele…”, a rok wcześniej, w lutym, dostąpił zaszczytu śpiewania na spotkaniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy ze społecznością polską w Wilnie.

Źródło: L24.lt, Fot. Wiktor Jusiel

  1. Faktycznie to była prawdziwa uczta dla ducha. Gratulacje dla zespołu za znakomity występ. Polska kultura to siła!

  2. Imponujące widowisko, BRAWO!!!
    Ten ogromny sukces Ojcowizny to także pokłosie zasianego ziarna przez niestrudzonego propagatora wileńskiej kultury Jana Gabriela Mincewicza.

Comments are closed.