Premier Donald Tusk złożył wizytę w Wilnie, gdzie spotkał się z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Rozmowy dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że zwróci się do Marszałka Sejmu z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia embarga na produkty rolne i żywnościowe z Rosji oraz Białorusi. Szefowa litewskiego rządu wyraziła gotowość do dalszej współpracy na rzecz wsparcia Ukrainy i bezpieczeństwa w regionie.

Ochrona europejskiego rynku rolnego

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Premier Litwy Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Marszałka Sejmu z propozycją uchwały polskiego Sejmu, która będzie wzywała Komisję Europejską do nałożenia embarga na rosyjskie i białoruskie produkty spożywcze.

Wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu. Chciałbym, żebyśmy wspólnie, jako cała Unia Europejska, podjęli decyzję o sankcjach na Rosję i Białoruś dotyczącą produktów żywnościowych i rolnych – poinformował szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk jest w stałym kontakcie z przywódcami europejskimi i ukraińskimi. Jednym z głównych zadań jest odblokowanie eksportu produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do państw trzecich, które były tradycyjnymi odbiorcami tych produktów.

Musimy znaleźć wspólnie rozwiązanie, które będzie także skutecznie chroniło polski i europejski rynek przed nierówną konkurencją – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Zwiększamy bezpieczeństwo w regionie

Rozmowy szefów rządów w Wilnie dotyczyły bezpieczeństwa naszych krajów i całego regionu. W obliczu wojny w Ukrainie i niestabilnej sytuacji geopolitycznej musimy współpracować dla zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności.

Współpraca polsko-litewska może nadawać dobry ton i tempo współpracy wszystkich państw tego regionu, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa – mówił premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk podziękował za zaproszenie do Wilna i pokreślił jak ważna jest współpraca obu krajów.

Współpracujemy na wielu poziomach. Jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj złożyć oficjalną państwową wizytę w Wilnie. W stolicy naszych tradycyjnych przyjaciół i najbliższych partnerów w Unii Europejskiej – podsumował szef polskiego rządu.

Podczas wizyty Premier Donald Tusk spotkał się również z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą.

Na zdjęciu: Premier Donald Tusk i prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Fot. flickr.com, Kancelaria Premiera

Źródło: premier.gov.pl

  1. Tusk zadowolony z wizyty w Wilnie.
    A 23 marca Wilniucy będą w Wilnie pod Sejmem, Rządem i Prezydenturą, protestowali przeciwko planowanym zmianom w oświacie mniejszości narodowych, czyli po prostu – ponownym uderzeniem w polskie szkolnictwo na Litwie. Te zmiany to nic innego jak lituanizacja.
    Tusk zadowolony… a „bracia” Litwini biją w naszych Rodaków wciąż kolejnymi decyzjami dyskryminacyjnymi…

  2. Stale słyszymy o znakomitych relacjach polsko-litewskich. Ale niestety nie przekłada się to na położenie polskiej wspólnoty, która jest wciąż dyskryminowana przez litewskie władze. czy premier Tusk poruszył w rozmowach te jakże ważne sprawy?

Comments are closed.