Na sesji Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 29 lutego głos w sprawie współpracy między Powiatem Gołdapskim a Rejonem Solecznickim na Litwie zabrał radny Bań Mazurskich Paweł Czyż. Radny niewątpliwie ma sentyment do Wileńszczyzny. Kuzyn jego pradziadka, Witold Czyż w latach 1927-1939 pełnił urząd wiceprezydenta Wilna.

Rejon Solecznicki jest częścią historycznej Wileńszczyzny, ale z punktu widzenia nas tutaj mieszkańców i z punktu widzenia Polski jest bardzo ważny, ponieważ w Rejonie Solecznickim mieszka 80. procent Polaków. Polacy na Wileńszczyźnie mieszkają od blisko siedmiuset lat. Rozwijają swoją tradycję, swoją tożsamość i w związku z tym, w moim przekonaniu dobrze by było podjąć współpracę na forum kultury, oświaty i turystyki. W poprzednim roku jako radny Rady Gminy Banie Mazurskie zwróciłem się do mera Rejonu Solecznickiego pana Zdzisława Palewicza z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, z takim bardzo wstępnym pytaniem, czy jest możliwe nawiązanie współpracy z Rejonem Solecznickim (…) Soleczniki i ten rejon jest szczególnie ważny na przykład dlatego, gdyż w centrum Solecznik stoi – proszę państwa – pomnik Adama Mickiewicza. Soleczniki są tak istotne, ponieważ to tam na cmentarzu w Solecznikach, nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz 2 listopada 1821 roku wpadł na pomysł napisania „Dziadów” – mówił w swoim wystąpieniu na sesji Rady Powiatu w Gołdapi radny Paweł Czyż (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) z Bań Mazurskich.

„Poznać miejsca”, w których powstały „Dziady”

– W związku z tym, iż w moim przekonaniu istnieje możliwość na przykład wymian nie tylko jeżeli chodzi o młodzież, żebyśmy mogli pokazać młodzieży jak wygląda chociażby język polski, który był używany 150. lat temu na naszym terytorium – bo dalej tam taki język funkcjonuje – mówił w swoim wystąpieniu Paweł Czyż.

Radny z Bań Mazurskich odczytał radnym powiatowym fragment odpowiedzi na jego wystąpienie z roku 2023, którą podpisał wicemer Rejonu Solecznickiego Waldemar Śliżewski:

Samorząd Rejonu Solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi, a szczególną wartość mają dla nas kontakty z Polską, ponieważ z 30 tys. mieszkańców rejonu 80 proc. ludności stanowią mieszkańcy narodowości polskiej. Łączy na kultura i wspólne dziedzictwo narodowe” – cytował radny Czyż, podkreślając, że litewski samorząd „rozpatrzyłby możliwość współpracy przy realizacji poszczególnego projektu w ramach nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej”.

– Polacy, którzy mieszkają na Litwie, bo to są Polacy a nie Polonia, na Wileńszczyźnie dalej stanowią większość. To jest 60. procent mieszkańców. W Solecznikach jest to 80. procent. W Rejonie Solecznickim większość radnych tamtejszej rady to Polacy. Jest pozytywny grunt. Moglibyśmy nawiązać do tradycji I RP (…). W moim przekonaniu tak cenny tak cenny dla literatury europejskiej, dla kultury teren jakim są Soleczniki, w sytuacji, w której jest wola współpracy, jest możliwość pozyskania środków unijnych na tego typu współpracę, jest inicjatywą bardzo cenna – przekonywał radnych powiatowych radny z Bań Mazurskich, dodając, iż możliwość odwiedzenia Solecznik i okolic to „świetna żywa lekcja historii, aby młodzi mieszkańcy powiatu [gołdapskiego – przyp. NGO] mogli nie tylko czytać „Dziady”, ale poznać miejsca, w których te wielkie dzieło powstało”.

Radna Rady Powiatu w Gołdapi Anna Falińska – po wystąpieniu radnego Pawła Czyża, podziękowała mu za inicjatywę w imieniu radnych powiatowych.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem, myślę, ze jak większość tutaj, pana wiedzy ogromnej, pomysłu, inicjatywy, lekcji historii. Super, wspaniale. (…) Bardzo ciekawa moim zdaniem propozycja. Myślę, że państwo radni podzielają to, co mówię – podsumowała radna powiatowa.

Na zdjęciu: Radny Bań Mazurskich Paweł Czyż, Fot. X.com

Autor: Piotr Galicki
Źródło: Niezależna Gazeta Obywatelska (ngopole.pl)

Comments are closed.