W Wilnie odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę urodzin śp. Jana Gabriela Mincewicza, wszechstronnego działacza polskiej społeczności na Litwie. W programie znalazły się okolicznościowe odczyty, przypominające jego życie i dorobek, a także występy artystyczne.

Jan Gabriel Mincewicz (1938-2016) – doktor nauk teologicznych, muzyk, poeta, wychowawca, polityk i samorządowiec. Był inicjatorem Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie „Kwiaty Polskie”, konkursu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, wysławiamy”, a przede wszystkim założycielem i wieloletnim kierownikiem Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.

Najbardziej znanym dziełem J. G. Mincewicza jest zespół „Wileńszczyzna”, założony w 1980 roku i prowadzony do ostatnich dni życia. Repertuar zespołu prezentuje bogactwo cech kulturowych mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę. Zespół pod kierownictwem swojego mistrza występował w wielu krajach, m.in. w Polsce, we Francji, Belgii, Watykanie, USA, Australii.

Licznie zgromadzona publiczność naprzemiennie wysłuchiwała odczytów oraz oklaskiwała brawurowe występy artystyczne. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą do Miłosierdzia Bożego (Wilno, miasto św. siostry Faustyny i bł. ks. Sopoćko, jest miastem Bożego Miłosierdzia) i słowem wygłoszonym przez ks. Tadeusza Jasińskiego, który podkreślił głębokie uduchowienie i religijność Jana Mincewicza.

W referatach podkreślano wyjątkowe zasługi Jana Mincewicza. – „Był to człowiek pokory, pracowity i zdeterminowany, który zostawił ponadczasowy ślad w ogólnopolskiej kulturze. Precyzyjna praca Mincewicza, który wysoko niósł kulturę, zostanie i zajmie poczesne miejsce w kronice polskiej kultury narodowej” – podkreśliła Apolonia Skakowska, dyrektor Centrum Kultury im. Stanisława Moniuszki.

Lider polskiej społeczności na Litwie, przewodniczący AWPL-ZChR (Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin), europoseł Waldemar Tomaszewski przypomniał: – „Jan Mincewicz był teologiem, politykiem, społecznikiem, zakładał podwaliny do niepodległości, był współzałożycielem i kierownikiem Związku Polaków na Litwie, przez trzy kadencje był posłem na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia AWPL. Jesteśmy wdzięczni Opatrzności, że przypadło nam z nim żyć i pracować”.

Józef Szyłejko z Gdańska, prezes zarządu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej opowiedział o współpracy kulturowej z zespołem „Wileńszczyzna”. Walenty Wojniłło z programu TV „Wilnoteka” zaznaczył, że Jan Mincewicz był także pierwszym dokumentalistą życia kulturalnego. Krystyna Adamowicz, dziennikarka prasy polskiej na Litwie, podzieliła się wspomnieniami ze współpracy Jana Mincewicza z mediami. Natomiast Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, przypomniała pracę Jana Mincewicza jako samorządowca, wicemera rejonu wileńskiego.

Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni „Wileńszczyzny drogi kraj”, do której słowa i muzykę napisał Jan Gabriel Mincewicz. Utwór ten jest nieformalnym hymnem regionu Wileńszczyzny.

  1. Pan Mincewicz to pomnikowa postać Wileńszczyzny, jego dokonania nie zostaną zapomniane. Na pewno zostanie należycie uhonorowany, bo niemałą część swego życia oddał ziemi wileńskiej.

  2. Był człowiekiem pełnym pokory, niezwykle pracowitym i zdeterminowanym w dążeniu do celu. Powiada się, że są ludzie, których trudno jest zastąpić, na pewno kimś takim był p. Mincewicz. Takim go zapamiętamy.

  3. Dorobek pana Mincewicza jest naprawdę imponujący. To był człowiek o wielu zainteresowaniach. We wszystkim osiągał wysoki poziom. Na pewno trwale zapisał się w historii ziemi wileńskiej.

Comments are closed.