Posłowie z ramienia AWPL-ZChR zainicjowali w litewskim Sejmie rezolucję pt. „W sprawie solidarności z Polską broniącą swojej suwerenności konstytucyjnej, tradycyjnej rodziny, klasycznych norm moralnych oraz tożsamości narodowej”, jednakże w połowie października br., głównie głosami parlamentarzystów z koalicji rządzącej, została ona zablokowana. Mimo to AWPL-ZChR nie poddaje się i dalej mocno zabiega o to, by parlament litewski udzielił wsparcia sąsiadce Polsce walczącej o swoją tożsamość narodową i własny, polski ład konstytucyjny.

Tym niemniej przedstawiciele AWPL-ZChR nie odpuszczają w sprawie obrony Polski w sporze z Komisją Europejską i po raz drugi zarejestrowali w parlamencie projekt rezolucji. Podpisało się pod nim 43 posłów z różnych klubów parlamentarnych.

W dokumencie czytamy m.in., że „Sejm Republiki Litewskiej udziela wsparcia dla Państwa Polskiego broniącego swojej suwerenności konstytucyjnej i tożsamości narodowej”.

Z kolei po październikowym głosowaniu (czyt. więcej) stało się jasne, że niektórzy posłowie, szczególnie z koalicji rządzącej, jedynie na słowach deklarują dobrą współpracę i wzajemne poparcie dla swojej sąsiadki – Polski. Gdy zaś zachodzi potrzeba potwierdzenia tych deklaracji, głosują oni przeciwko albo wstrzymują się od głosu.

Przeciwko poparciu dla Polski opowiedzieła się w październiku m.in. posłanka polskiej narodowości w litewskim parlamencie – Ewelina Dobrowolska (frakcja Partii Wolności).

Nieco później, również z inicjatywy posłów AWPL-ZChR, powstała nowa szansa na przyjęcie rezolucji w obronie Polski. W dniach 19-20 października w litewskim Sejmie odbyły się obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, do którego należy 20 posłów z Litwy i 20 posłów i senatorów z Polski. W trakcie omówiono kilka wspólnych dokumentów. Zablokowany projekt rezolucji Sejmu Litwy w obronie Polski został z inicjatywy posłów AWPL-ZChR zgłoszony jako osobna rezolucja do zaaprobowania przez Zgromadzenie. Stosowny projekt rezolucji został wysłany przez posła Czesława Olszewskiego do współprzewodniczących Zgromadzenia Pauliusa Saudargasa i Małgorzaty Gosiewskiej.

Niestety, 20 października podczas dwustronnej sesji w Sejmie RL przewodniczący litewskiej delegacji, konserwatysta Paulius Saudargas przy biernej postawie Małgorzaty Gosiewskiej nie zgodził się na włączenie tej kwestii do porządku obrad posiedzenia i stanięcia w obronie Polski.

***

Poniżej przedstawiamy Państwa uwadze projekt rezolucji w obronie Polski, który z inicjatywy AWPL-ZChR wnosi obecnie pod obrady 43 posłów Sejmu litewskiego:

 

Projekt

SEJM REPUBLIKI LITEWSKIEJ
REZOLUCJA
W SPRAWIE SOLIDARNOŚCI Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

Dnia listopada 2021 r. Nr
Wilno

Sejm Republiki Litewskiej,

wyrażając szacunek, jakim darzy litewsko-polską jedność historyczną, kulturową i moralną,

na wspomnienie 230-lecia Konstytucji 3 Maja Obojga Narodów, który to dokument zapewnił prawa obywatelskie i po raz pierwszy w Europie wprowadził trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,

podkreślając, że zweryfikowane przez historię wartości i zasady, będące sednem układu konstytucyjnego, stanowią niepodważalne podwaliny tożsamości każdego państwa, zaś wyższość Ustaw Zasadniczych państw nad prawem unijnym potwierdziły również inne państwa europejskie,

biorąc pod uwagę to, że Polska stoi obecnie na straży porządku konstytucyjnego, tożsamości narodowej oraz ideałów moralnych i suwerenności państw narodowych, a także chroni wartości świata demokratycznego, chrześcijaństwa i humanizmu nie tylko we własnym kraju, ale również w Europie i na Zachodzie,

mając na uwadze to, że, udzielając wsparcia dla Polski, zapewniamy jednocześnie ochronę dla Unii Europejskiej – takiej, jaką stworzyli ją ojcowie Wspólnoty – Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Robert Schuman oraz Alcide De Gasperi – Wspólnoty państw suwerennych zjednoczonych w swojej różnorodności,

wyrażając zaniepokojenie tym, że napięcie i decyzje podjęte przez Komisję Europejską zupełnie nie korelują z zasadami suwerenności i pomocniczości, o których mowa w zasadniczych dokumentach Unii Europejskiej, zaś wycofanie się Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty Europejskiej, a także uruchomiona polityka nakładania kar i sankcji w stosunku do państw członkowskich – trudno, by były trwałe,

udziela wsparcia dla Państwa Polskiego broniącego swojej suwerenności konstytucyjnej i tożsamości narodowej,

wzywa UE do odwołania decyzji podjętych w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodnicząca Sejmu                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

Posłowie na Sejm wnoszący projekt:

1. Rita Tamašunienė
2. Czesław Olszewski
3. Beata Pietkiewicz
4. Aušrinė Norkienė
5. Andrius Palionis
6. Jonas Pinskus
7. Remigijus Žemaitaitis
8. Viktoras Pranckietis
9. Guoda Burokienė
10. Rimantė Šalaševičiūtė
11. Gedrius Surplys
12. Stasys Tumėnas
13. Robertas Šarknickas
14. Valdemaras Valkiūnas
15. Algimantas Dumbrava
16. Gintautas Kindurys
17. Agnė Širinskienė
18. Petras Gražulis
19. Aurelijus Veryga
20. Antanas Vinkus
21. Rima Baškienė
22. Laima Mogenienė
23. Algirdas Stončaitis
24. Valentinas Bukauskas
25. Andrius Mazuronis
26. Viktoras Fiodorovas
27. Artūras Skardžius
28. Juozas Varžgalys
29. Dainius Gaižauskas
30. Jonas Jarutis
31. Asta Kubilienė
32. Eugenijus Jovaiša
33. Zenonas Streikus
34. Vaida Giraitytė-Juškevičienė
35. Aidas Gedvilas
36. Vigilijus Jukna
37. Dainius Kepenis
38. Kęstutis Mažeika
39. Deividas Labanavičius
40. Audronius Ažubalis
41. Laurynas Kasčiūnas
42. Andrius Bagdonas
43. Vytautas Bakas.

 1. Koncepcje polskiej polityki wschodniej legły w gruzach. Żaden ze wschodnich sąsiadów, mający pełnić funkcję bufora między Polską a Rosją, nie traktuje Polski jako partnera i dobrego sąsiada. To pokazuje, że trwanie przy doktrynie Giedroycia jest kompletnym błędem.

 2. Prezes AWPL i ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski wielokrotnie odważnie i zdecydowanie bronił Polski na forum Parlamentu Europejskiego.

  Przed miesiącem w Strasburgu W. Tomaszewski podkreślał:
  „Po raz kolejny w tej Izbie Polska jest w sposób skandaliczny atakowana przez europejską lewicę i liberałów, tym razem w kwestii ustawy medialnej i zapytania polskiego rządu do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nadrzędności Konstytucji nad prawem unijnym. Są to jak najbardziej zgodne z mandatem demokratycznym, uzyskanym w wyborach, działania władz Polski. Dlatego atak instytucji unijnych na Polskę jest atakiem czysto politycznym, a nie sporem prawnym. To niedopuszczalne stosowanie podwójnych standardów przez Komisję i Parlament.”

  W lipcu europoseł Tomaszewski w specjalnym stanowisku wysłanym do przewodniczącego PE przekonywał:
  „To kolejna skandaliczna debata w Europalamencie i nieuzasadniony atak na Polskę i Węgry za to tylko, że zgodnie z wolą większości swojego społeczeństwa wprowadzają ustawy chroniące dzieci przed deprawacją i pedofilią, chronią tradycyjną rodzinę i małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. To Polska i Węgry stoją na straży prawdziwych wartości europejskich wyrosłych z korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu. Taką Europę popieram. Niestety zwolennicy neomarksizmu atakują w Unii wszystko, co ma związek z tradycją i chrześcijaństwem.”

 3. Przeciw Polsce w Sejmasie Litwy głosowali ci, których wychwala ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska (sic!).
  Pani ambasador obnosi się z sympatią do Landsbergistów, a widać wyraźnie jak oni traktują Polskę, Polaków i władze RP.
  Doroszewska zachwala Dobrovolską, która reprezentuje litewskie środowiska LGTB, która sama o sobie mówiła, że nie czuje się całkiem Polką.
  Kto decyduje o takiej obsadzie ambasady w Wilnie, że jest tu ambasador Doroszewska, która swoje sympatie lokuje w litewskich politykach zdecydowanie nieprzyjaznych Polsce i Polakom???

 4. Politycy i urzędnicy z Macierzy powinni starannie dobierać partnerów na Litwie. Należy utrzymywać bliskie i dobre relacje z oficjalnymi przedstawicielami Wilniuków, posiadającymi mandat w postaci demokratycznego wyboru, czyli ZPL, AWPL czy Macierz. Natomiast lepiej wystrzegać się jakiegoś biznesmena mecenasa (zamieszanego we współpracę z sowiecką KGB) czy też tęczową aktywistkę Dobrovolską.

 5. Litewscy konserwatyści i ich liberalne przystawki zablokowali w Sejmasie projekt rezolucji wspierającej Polskę w jej prawnych bataliach z Unią Europejską. Rezolucję przygotowaną przez posłów AWPL-ZChR gremialnie poparła opozycja łącznie z jej lewą flanką, z kolei „konserwatywni” posłowie z partii Landsbergisa niemal wszyscy byli przeciwko.

 6. Słusznie postępują nasi posłowie AWPL-ZChR, gdyż jako Polacy mamy wręcz obowiązek wstawiać się za Macierzą, która jest niesłusznie atakowana przez Komisję Europejską.
  Natomiast fakt że przeciwko tej rezolucji tak zawzięcie występują konserwatyści od Landsbergisa i tęczowi liberałowie – czyli obecna koalicja rządowa – pokazuje ich prawdziwe nastawienie do Polski. Zupełnie inne niż słyszymy o rzekomo najlepszych relacjach w historii. Niestety wcale tak dobrze nie jest i pozycje nieprzychylne polskości są wciąż mocno widoczne.

Comments are closed.