Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Zaproszenie

Konferencja w 70-rocznicę Operacji „Wisła”, która zakończyła ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-1947.

 11.03.2017 r. godzina 12.30. Warszawa budynek Pasty ul. Zielna 37-39

 dr Lucyna Kulińska – Kraków, „Stan zagrożenia ludności polskiej ze strony band OUN- UPA w latach 1944-1947   w świetle dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej”.

 prof. Czesław Partacz – Koszalin, Operacja „Wisła”, a Polska Racja Stanu

dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski), „Ukraińska narracja w sprawie Operacji Wisła”.

dr Bogusław Kuźniar (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu), „Operacja „Wisła” jako realizacja naturalnego prawa RP do obrony swojego terytorium i ludności”.

Artur Brożyniak (IPN Rzeszów), „Działania Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji „.

Piotr Szelągowski -film Zapomnij o Kresach

Godzina 17.00. VIII Miesięcznica Wołyńska – Skwer Wołyński w Warszawie

  1. Prelegenci znający się na temacie. Warto przyjść, kto może. A dla ogółu zainteresowanych liczę na jakieś pokonferencyjne opracowania.

Comments are closed.