Piękna nowa polska szkoła w Wilnie miejscem tradycyjnego spotkania opłatkowego.

W polskiej szkole początkowej na Antokolu odbyło się dziś świąteczne spotkanie członków i przyjaciół Oddziału miasta Wilna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześciajńskich Rodzin. Była to również wspaniała okazja, aby dla szerszej społeczności zaprezentować działalność tej otwartej niedawno nowej polskiej szkoły.

„Serdeczne witamy Państwa na tradycyjnym naszym wileńskim opłatku. Od 2007 r.  AWPL-ZChR w organizuje opłatek, wspólne spotkanie w tym najpiękniejszym, najbardziej ciepłym okresie bożonarodzeniowym. Zawsze zapraszamy na opłatek naszych przyjaciół i zawsze nas gości jedna z wileńskich placówek. Dzisiaj jesteśmy w nowej placówce – w polskiej szkole początkowej na Antokolu” – witając zebranych powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Świąteczne spotkanie zgromadziło posłów AWPL-ZChR, dyrektorów polskich szkół i przedszkoli w Wilnie, radnych i samorządowców, kierowników zespołów artystycznych, przedstawicieli Towarzystwa Absolwentów „Zawsze wierni „Piątce” i innych polskich organizacji stołecznych, gości z Polski, duchownych.

„Dziękuję bardzo, że w tym jakże trudnym czasie pandemii znaleźliście Państwo czas i chęć, żeby być razem” – podziękowała Tamošiūnaitė.

Podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie świąteczne nieprzypadkowo zorganizowano w stawiającej dopiero pierwsze kroki polskiej szkole na Antokolu. To dzięki staraniom przedstawicieli AWPL-ZChR udało się wywalczyć na użytek polskiej szkoły budynek przy ul. Šilo 15 (decyzję o powołaniu Szkoły Początkowej na Antokolu stołeczna Rada podjęła w 2018 roku). Jak wspominała Tamošiūnaitė, że gdy w 2017 r. polska partia weszła do koalicji w Radzie miasta, to „pierwszym naszym zadaniem było znalezienie budynku dla nowej polskiej szkoły na Antokolu”. Bo tej dzielnicy brakowało polskiej placówki szkolnej po tym, gdy w 2015 roku władze miasta, nie zważając na liczne strajki i protesty polskiej społeczności, przeniosły polskie Gimnazjum im. Joachima Lelewela, dawną słynną „Piątkę”, na inny brzeg Wilii – do dzielnicy Żyrmuny.

„Po dużym remoncie i renowacji dzisiaj mamy piękną, miłą i ciepłą szkołę. Nie brakuje tutaj gwaru dzieci, mamy wspaniałą profesjonalną kadrę pedagogiczną. Cały zespół, który tu pracuje, stara się jak najszybciej odbudować polską szkołę” – powiedziała wicemer Wilna.

Dodała, że na renowację szkoły wygospodarowano 1,8 mln euro, a na jej wyposażenie – jeszcze ok 500 tys. euro. „Dalej chcemy polepszać warunki dziecom, ale najważniejszy nasz cel, żeby w tej placówce nigdy nie brakowało gwaru dzieci, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i żeby każda polska rodzina mieszkająca na Antokolu oddała swoje dziecko do tej szkoły” – zaakcentowała Tamošiūnaitė.

Piękna nowoczesna placówka

O tym, jak się dzisiaj powodzi się Szkole Początkowej na Antokolu, opowiedziała jej dyrektor Aneta Gracjana Łapcun. Działająca od niespełna dwóch lat szkoła ma dwa piony – polski i rosyjski. Uczą się tu dzieci klas początkowych 1-4 oraz klasy wychowania wczesnoszkolnego, czyli tzw. zerówki.

„W 2020 roku rozpoczęliśmy działalność z 4 uczniami w pierwszej klasie i 14 wychowankami w „zeróweczce”. W tym roku szkolnym mamy już aż 87 dzieci” – mówiła dyrektor. Dodała, że społeczność szkoły dokłada wszelkich starań, aby ta liczba nadal się zwiększała, bo ogółem szkoła może pomieścić 230 dzieci. Liczy też na to, że wieść o nowej szkole szeroko rozejdzie się wśród wileńskich Polaków.

„Staramy się dzieci zaangażować, żeby rozumiały, czego się uczą” – filozofię szkoły przybliżyła zebranym dyrektor. Dodała, że szkoła jest nowoczesna, wszechstronna, nastawiona na osiągnięcie sukcesu, kierująca się szacunkiem i współpracą, panuje tu ciepły i życzliwy klimat, aby każde dziecko czuło się dobrze. A nad wszystkim czuwa młoda, ambitna i zgrana kadra pedagogiczna.

Szkoła otwarta jest na nowe metody nauczania – stosuje interdyscyplinarny model edukacji STEAM, łączący naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, uczy logicznego i twórczego myślenia, ponadto wdraża metody ciągłego doskonalenia, co jest nowością nie tylko na Litwie, ale i na świecie.

Placówka oferuje uczniom świetlicę, rozmaite kółka, m.in. języka angielskiego, logicznego myślenia i przedsiębiorczości, a także zajęcia karate, piłki nożnej, klub młodego czytelnika, teatrzyk.

Polska szkoła na Antokolu – pierwszym warunkiem utworzenia koalicji

Do zebranych, jak do jednej wielkiej wileńskiej rodziny, zwróciła się Wanda Krawczonok, prezes oddziału AWPL-ZChR miasta Wilna. Złożyła zbranym świąteczne życzenia oraz przekazała pozdrowienia od Waldemara Tomaszewskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Mówiąc o początkach powołania nowej polskiej szkoły na Antokolu, Wanda Krawczonok podkreśliła, że jednym z warunków, jakie lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski przedstawił dla mera Remigijusa Šimašiusa w trakcie negocjacji koalicyjnych, było właśnie powołanie polskiej placówki szkolnej na Antokolu. „Dziś bardzo się cieszymy, że na naszym tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, które co roku odbywają się w coraz to innej szkole, gościmy właśnie tu na Antokolu. Dziękuję dla pani dyrektor, dziękuję dla naszych radnych za ich starania w dziedzinie szkolnictwa, bo to nie jest łatwo zachować polską oświatę” – mówiła Krawczonok.

Wspólna determinacja w obronie polskiej oświaty na Antokolu

Życzenia świąteczne zebranym złożyli posłowie z ramienia AWPL-ZChR w Sejmie RL: Rita Tamašunienė, Beata Pietkiewicz i Czesław Olszewski. Słowa podziękowania skierowali do radnych AWPL-ZChR w Radzie m. Wilna za to, że z taką determinacją dążyli do powołania nowej polskiej szkoły. „Wspólna determinacja, wspólna wiara w to, że na Antokolu ma być polska placówka oświatowa, i te starania, które administracja i radni wykonali jako „osobną misję” będąc w koalicji rządzącej – dzisiaj ten fakt bardzo cieszy. Bardzo jest miło spotkać się dzisiaj tu, w szkole na Antokolu” – mówiła Tamašunienė. Zachęcała wszystkich, aby tą dobrą wiadomością o nowej polskiej szkole dzielić się z innymi. Wyraziła nadzieję, że nowa placówka będzie szybko się rozwijała.

Obecnie nowoczesny budynek szkolny mieści 10 klas, salę sportową, bibliotekę, stołówkę, kuchnię gotującą posiłki na miejscu, amfiteatr.

A mogło tego nie być, gdyby nie aktywna postawa polskiej społeczności, która nie dała za wygraną, nawet kiedy na Antokolu zabrakło polskiej szkoły. Nie pogodziła się z decyzją konserwatywno-liberalnych władz miasta o przeniesieniu działającego w tej dzielnicy od ponad 70 lat Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela do dzielnicy Żyrmuny. I nie zważając nawet na to, że ten i ów nie wierzył w pomyślne rozwiązanie krzywdzącej sprawy, a niektórzy zdradzili polską oświatę, dbając o własny interes. Była stanowcza pozycja AWPL-ZChR, z prezesem na czele, że na Antokolu nie może zabraknąć polskiej oświaty. „Nigdy nie zgodzimy się na buldożerową decyzję wyrzucenia polskiej szkoły z Antokolu” – stanowczo wielokrotnie podkreślał lider polskiej społeczności Waldemar Tomaszewski.

„Nigdy nie zapomnę tych wieców, przeżyć, wspólnej walki o polską oświatę i dzisiaj mamy ogromny sukces – mamy na Antokolu świetną placówkę oświatową” – powiedział podczas spotkania poseł Czesław Olszewski.

Życzenia, kolędy i bilety do kina

Jolanta Wiśnioch, wicekonsul RP w imieniu ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej pogratulowała wszystkim, których „wysiłki i starania zaowocowały stworzeniem tak wspaniałej placówki oświatowej”. Życzyła dyrektor i wszystkim Polakom mieszkającym na Antokolu i okolicznych dzielnicach, aby nowa placówka niosła kaganek oświaty i tworzyła ognisko polskości, które tradycyjnie istniało na Antokolu.

Spotkanie świąteczne oddziału AWPL-ZChR uświetniły kolędy w wykonaniu zespołu „Cztery Plus”. Zebranych pobłogosławił proboszcz kościoła pw. św. Piotra i Pawła ks. Wojciech Górlicki. Wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, składając nawzajem życzenia. W tym świątecznym dniu nie zapomniano też o uczniach antokolskiej szkoły – został przekazany dla nich świąteczny prezent – bilety do kina.

źródło: L24.lt

  1. „Wspólna determinacja, wspólna wiara w to, że na Antokolu ma być polska placówka oświatowa, i te starania, które administracja i radni wykonali jako „osobną misję” będąc w koalicji rządzącej – dzisiaj ten fakt bardzo cieszy” – mówiła polska poseł Sejmu Litwy Rita Tamaszuniene.
    Ta uporczywa, konsekwentna praca wydała dobre owoce i przyniosła ten sukces.

  2. Uznanie, szacunek i podziękowania dla wszystkich tych, co przysłużyli się do tego sukcesu, że na Antokol po kilku latach powróciła polska szkoła.

  3. „Nigdy nie zgodzimy się na buldożerową decyzję wyrzucenia polskiej szkoły z Antokolu” – wielokrotnie podkreślał lider polskiej społeczności Waldemar Tomaszewski. I o to chodzi! Polska społeczność na Litwie jest pryncypialna i z determinacją broni swoich praw!

  4. „AWPL-ZCHR ma pryncypialną pozycję, że polska szkoła na Antokolu musi być“ – stanowczo podkreślał wcześniej przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski.

    Społeczność polska nie dała za wygraną, kiedy na Antokolu zabrakło polskiej szkoły.

    Właśnie ta stanowczość i determinacja przyniosły oczekiwane przez polską społeczność wyniki. Tak duża dzielnica jak Antokol musi mieć polską szkołę, trudno sobie wyobrazić jak krzywdząca była decyzja o pozbawieniu Wilniuków możliwości nauczania po polsku na Antokolu. Wreszcie aktywne działania społeczników ZPL i Macierzy Szkolnej, naszych samorządowców i polityków AWPL-ZCHR przyniosły pozytywny skutek. Szkoła jest i stale się rozwija. Niesie kaganek oświaty i tworzy ognisko polskości, które tradycyjnie istniało na Antokolu.

Comments are closed.